Per 1 juni 2020 is Rens Kalsbeek aangesteld als nieuwe directeur van Stichting Top van Groningen.

Rens woont in Groningen en is meer dan 15 jaar actief in het toeristisch werkveld in de provincie, zowel als zelfstandig ondernemer als in de toeristische marketing. Zo was ze bij Marketing Groningen verantwoordelijk voor het vermarkten van Waddenzee Werelderfgoed. In die rol hield zij zich onder andere bezig het organiseren van persreizen. Het maken van pers- programma’s heeft Rens geïnspireerd om in 2014 haar eigen reisbureau te beginnen, Tour de Wadden. Een reisbureau met een breed aanbod van waddentours. Van 2014 tot en met 2019 is Rens werkzaam geweest als coördinator van Stichting Promotie Waddenland, de evenknie van Top van Groningen, voor de regio noordwest Groningen. Hier heeft zij de destijds nieuw op te starten toeristische organisatie opgezet en uitgebouwd. Afgelopen jaar heeft ze tijdelijk het team van Visit Wadden versterkt in de rol van Pers&Pr, en een aantal projecten gedaan voor de WaddenAgenda (EDR).

Samen met het bestaande team van medewerkers en vrijwilligers zal Rens Top van Groningen verder uitbouwen. Top van Groningen blijft de ingeslagen weg en de gekozen koers van de afgelopen jaren volgen. Regiopromotie, toeristische informatie voorziening en evenementencommunicatie blijven kerntaken. Zo ook de uitvoer van de extra activiteiten voor de gemeenten waar Top van Groningen voor werkt. “Het betrekken, activeren en verbinden van ondernemers zal de komende jaren meer aandacht krijgen”, aldus Rens. Nauw contact met ondernemers en instellingen is van groot belang om te weten wat er speelt, waar behoefte aan is en hoe Top van Groningen kan helpen bij de promotie van hun dienst en/of  product. Met een aantrekkelijk, kwalitatief hoogwaardig en samenhangend toeristisch aanbod is het makkelijker om een regio te vermarkten en resultaten te boeken”.

Het streven is om de regio Eemsdelta nog meer als één sterk merk te positioneren en als een samenhangend geheel toeristisch op de kaart te zetten. De gekozen propositie van Top van Groningen ‘Rijkdom van Ruimte’ draagt hier positief aan bij en is sterker dan ooit. Van belang is in te blijven spelen op de veranderende wensen en behoeften van de bezoeker én niet te vergeten, op onvoorziene veranderingen in tijd en ruimte, zoals nu in Coronatijd.

Rens volgt Sylvia Jansen-Jobse op. Zij heeft aangegeven vanwege een andere uitdaging haar functie te willen neerleggen.

Contactgegevens:
Rens Kalsbeek
06 21 21 74 40
rens@topvangroningen.nl