Van 2018 – 2024 is er geld beschikbaar gesteld voor de vermarkting van Werelderfgoed Waddenzee vanuit het Waddenfonds en de drie Waddenkust provincies. Als regio Eemsdelta kunnen we op deze grootschalige campagne aanhaken met verhalen, routes, evenementen, themaproducten etc. Om optimaal te kunnen profiteren van deze extra aandacht voor de Wadden is het belangrijk dat we ons aanbod bundelen, verrijken en goed ontsluiten, zodat de wadden nog beter beleefbaar worden in ons gebied. Hieronder leest wat er allemaal gebeurd en hoe u mee kunt doen.

Het project

Van 2018 – 2024 is er geld beschikbaar gesteld voor de vermarkting van Werelderfgoed Waddenzee* vanuit het Waddenfonds en de drie Waddenkust provincies. Enerzijds om duurzaam toerisme te stimuleren, anderzijds ook om met dit project de leefbaarheid van de inwoners en ondernemers in de Waddenregio te vergroten.

Het doel van dit project is: “Nieuwe doelgroepen verleiden en motiveren naar het Waddengebied te komen en bestaande doelgroepen inspireren om nieuwe locaties, POI’s (points of interest) en activiteiten in het Waddengebied te ontdekken” Hiervoor wordt er 5 jaar campagne gevoerd in Nederland en ook in een deel van België en Duitsland.

Op 1 april 2019 is de website behorende bij dit project live gezet en daarna is er ook gestart met de promotiecampagne.

Meer informatie over het project kunt u vinden op: https://www.visitwadden.nl/trots

*We willen benadrukken dat het hier gaat om het gehele (historische) Waddengebied (zie afbeelding) en dus niet alleen om activiteiten bij het water!

Aanhaken als regio

Als regio kunnen we op deze grootschalige campagne aanhaken met verhalen, routes, evenementen, themaproducten etc. Ook doen we jaarlijks meedoen met de ‘Dag van het wad’ met een mooi programma. Hoe meer authentieke waddenbelevenissen er zijn in ons gebied, hoe beter we mee kunnen draaien in de geplande  promotiecampagnes en hoe beter het zal lukken om mensen te inspireren naar ons gebied te komen.

Natuurlijk is er al veel Wadden-gerelateerd aanbod in de regio. Om echter als ondernemer in het gebied en als regio Eemsdelta optimaal te kunnen profiteren van deze extra aandacht voor de Wadden is het belangrijk dat we aanbod bundelen, verrijken en goed ontsluiten, zodat de wadden nog beter beleefbaar worden in ons gebied.

De rol van Top van Groningen

Het project is een samenwerking tussen Merk Fryslân, Marketing Groningen en Holland boven Amsterdam en heeft een eigen projectorganisatie. Stichting Top van Groningen / VVV Eemsdelta is gevraagd om de ondernemers in gemeente Delfzijl, Loppersum, Appingedam en voormalig Eemsmond te informeren en enthousiasmeren voor dit project. Tevens zorgen wij dat de initiatieven in de regio te recht komen bij de centrale organisatie, zodat deze meegenomen kunnen worden in de communicatie. Natuurlijk zullen we ook via onze eigen communicatiemiddelen aandacht besteden aan de Wadden!

Zo organiseren we 27 en 28  juni 2020 opnieuwDag van het Wad‘  In 2019 deden we dit voor het eerst, samen met 18 ondernemers in Eemsdelta, wat resulteerde in meer dan 30 Wadden-activiteiten in ons gebied. Van gezellige Waddenmarkten, varen op het wad, slapen onder de sterrenhemel aan de dijk tot aantrekkelijke culinaire aanbiedingen, leuke excursies en nog veel meer. Stichting Top van Groningen had 4 verschillende autoroutes samengesteld, om het mensen makkelijk te maken de verschillende deelnemende locaties ‘aan elkaar te rijgen’. Het was dit weekend prachtig weer, wellicht een beetje te mooi voor een evenement als dit. Toch zijn er nog veel bezoekers op de been geweest. Ook is er veel media-aandacht geweest voor het evenement.

Meedoen

Het project werkt al met de volgende thema’s:

  • Leven op grens van land en zee (historie van kustbewoning, strijd tegen het water, maritiem leven)
  • Werelderfgoed (natuur / flora en fauna)

Deze thema’s worden op dit moment uitgewerkt:

Deze thema’s worden de komende jaren nog uitgewerkt:

  • Loop over de bodem van de zee
  • Rust, weidsheid en duisternis
  • Religie en bezinning
  • Waddenkunstenaars

Wilt u meedoen met Dag van het Wad, met een van deze thema’s aan de slag of heeft u al een product dat hier goed op aansluit, laat dit dan weten via: redactie@topvangroningen.nl. Wij nemen hier dan nader contact met u over op. Wij zullen u dan ook informeren over de voortgang van het project.